EROTICGIUST.jpg

ERÒTIC-GIUST

DS 06 OCTUBRE / 17:00 / PLAÇA EUROPA


Els polifacètics Eròtic-Giust ens presentaran un espectacle musicat que engloba arts escèniques, poesia i prosa. Damunt de l’escenari podrem trobar-hi a vuit músics creant un univers eròtic molt particular, aprofitant un recurs tant antic com l’erotisme en l’art, explorant la composició musical i escènica a partir de dos clars conceptes; La lletra explícita dels seus versos i l’estructura rítmica de les seves cançons, el giusto-sil·làbic.